miaverhagen 3

Workshops en coaching

In het kader van de eisen aan professionalisering en kwaliteitsvergroting van docenten en van anderen in de school is meer aandacht voor stem en spraak vanzelfsprekend.

Ik speel in op specifieke vragen en ga uit van wat voor een goede docent/leidinggevende noodzakelijk is. Logopedische adviezen, training en hulp kunnen individueel of in kleine groepen worden aangeboden. De persoon beseft zelf niet altijd dat er een probleem is of dat het beter kan met hulp. De motivatie daarvoor zal na een kennismaking en intakegesprek groeien. In het kader van de beoordeling van de docent kan zijn leidinggevende zon gerichte aanpak stimuleren.

Coaching

Mijn speciale aanbod voor scholen bestaat uit individuele observatie en coaching in praktijksituaties voor docenten, ook gericht op klassenmanagement en andere aspecten van docent zijn. Het gaat om een integrale aanpak; vanuit ervaring en expertise kan ik hierop inspelen. Zelfvertrouwen in stem en spraak heeft direct effect voor de docent en zijn functioneren.

foto workshop

Workshops

Verder geef ik workshops op maat voor kleine groepen docenten op locatie, gericht op stem, spreken, taal en expressie en op orde houden door beter spreken. Ook leert de docent dan zijn leerlingen te observeren en mogelijke spraakproblemen te signaleren en door te verwijzen.

Begeleiding van docenten

Ten slotte is er de mogelijkheid van begeleiding van docenten bij presentaties. Het doel hierbij is het optimaliseren van de uitstraling en de communicatie. Onder meer gebeurt dit door het trainen van houding en ademhaling, uitspraak en stemexpressie en coaching on the job.

vraag of opmerking

nvlf
kwaliteitsregister paramedici