miaverhagen 4

Stem

In mijn logopedische praktijk richt ik me onder meer op mensen die hun stem veel moeten (gaan) gebruiken, waaronder docenten en aanstaande docenten. Zij zijn afhankelijk van hun stem voor hun inkomen, dus het is erg belangrijk dat de stem goed klinkt en veelvuldig gebruikt kan worden. ‘Goed omgaan met de stem is investeren’.

Stemgebruik

Communicatie kan flink belemmerd worden, wanneer een stem onaangenaam is en geknepen, eentonig of nasaal klinkt. Een melodieuze, heldere stem klinkt aangenaam en is prettig om naar te luisteren. Monotoon of zwak spreken in een spreekberoep is storend voor de luisteraar en vermoeiend en weinig bevredigend voor de spreker zelf. Meer ontspannen en expressiever leren spreken met een goede houding en ademhaling kan heel goed met logopedie.

foto stem

Heesheid

Wanneer sprake is van keel- en stemklachten, ook bij jongeren, bijvoorbeeld heesheid of een schorre, krakerige of overslaande stem, wordt eerst het stemgebruik in het dagelijkse leven bekeken. Vaak ontstaan problemen ten gevolge van een intensief en/of verkeerd stemgebruik in een lawaaierige en akoestisch slechte omgeving. Er kunnen echter ook andere oorzaken zijn, dus het is belangrijk de huisarts of de KNO-arts te raadplegen. De KNO-arts kan dan een eventuele organische oorzaak uitsluiten, zoals stembandknobbeltjes.Margriet Jeninga (docent in opleiding):

"Ik heb de stemtraining als heel positief ervaren. Mia’s aanpak van de stemtraining is heel professioneel, duidelijk en invoelend tegelijk. Het aanbod van de lessen en oefeningen sloot aan bij mijn probleem en wensen. Ik wilde graag oefeningen waarmee ik aan de slag kon en die heb ik volop gekregen. De informatie en uitleg was to the point, vriendelijk, en soms een eye-opener. Door de filmpjes kreeg ik bovendien meer inzicht in mijn eigen manier van spreken. Samen de oefeningen doen was prettig, ook om ze te herhalen, want soms vergat ik hoe ik de oefening precies moest uitvoeren. Ik heb handvatten gekregen om zelf verder mee te werken. Ik weet wat ik moet doen om mijn stem beter te laten klinken en weet ook dat ik mijn stem moet onderhouden met behulp van de oefeningen. Vooral de ademhalingsoefeningen hebben mij erg geholpen. Dat ik met voldoende ademdruk geen hese stem heb, dat had ik niet verwacht. Ik vond trouwens ook de toelichtingen over uitspraak (stemhebbend, stemloos enz.) interessant, daar zou ik best nog meer over willen weten, vooral als ik bij de kleuters ga stagelopen. De organisatie van de zorg was prima en fijn dat het flexibel was. Deze manier van werken sloot aan bij wat ik prettig vind. Door toepassing van het geleerde in mijn laatste les bleek prachtig dat ik mij nu prima kan redden met mijn stem."

december 2014

Stemoefeningen

De logopedische behandeling is gericht op het verbeteren van de stemkwaliteit. Er wordt systematisch gewerkt met verschillende technieken en oefeningen voor het laten verdwijnen en voorkomen van de stemklachten. Dit gebeurt door training van houding, ademhaling, articulatie en stem. Ontspannen leren stemgeven is ook het doel van de behandeling die leidt tot gevarieerder en expressiever spreken in alle spreeksituaties. Ook geef ik adviezen voor gezond stemgebruik, om de stem te sparen en de klachten op te lossen. Veel schrapen of kuchen, bijvoorbeeld, irriteert alleen maar. Het creëren van een goede balans tussen stembelasting en stemrust is bij de preventie van stemklachten van groot belang.

Trudeke(diëtiste):

"Ik heb de stemtraining als zeer prettig ervaren; Mia heeft een professionele aanpak. Het aanbod van de lessen en oefeningen sloot aan bij mijn probleem want ik ben regelmatig gespannen en dat heeft ook z’n weerslag op mijn stemgebruik. Ik heb ontspanningsoefeningen gekregen, er werd op mijn houding gelet: een goede basishouding. Ook werd aandacht besteed aan de zorg voor mijn stem. Onder meer niet schrapen of kuchen, maar wegslikken. Ik merk dat ik daar veel aan heb gehad en nog heb. De informatie was heel duidelijk, ik weet nu waar ik op moet letten. Het spreken met buikstootjes heeft mijn aandacht en het vermijden van een te harde inzet op de klinkers. Spreken in kortere zinnen en het nemen van adempauzes. De organisatie van de zorg was perfect. De afspraken waren in overleg altijd inpasbaar in mijn agenda. Nog dezelfde dag kreeg ik de oefeningen en de afspraken gemaild. Heel fijn. Mia’s aanpak van de stemtraining is prettig en vooral ook stimulerend. Ik ben wel eens teleurgesteld geweest, dat het me niet zou lukken. Nu weet ik dat er ook weer een moment komt dat ik het geleerde goed kan toepassen. Dank Mia. Ik heb veel van je geleerd. Ook als professional (paramedicus) ben je voor mij een voorbeeld hoe doelgericht je een behandeling moet inzetten. Verder vind ik het heel leuk om de oefeningen te doen."

december 2014

vraag of opmerking

nvlf
kwaliteitsregister paramedici