miaverhagen 1

Spraak

Articulatie

Bij het spreken voor de klas of bij spreken in het openbaar is een goede verstaanbaarheid essentieel. Een onduidelijke articulatie zorgt ervoor dat de boodschap niet overkomt bij de luisteraar. Dan kan een intensieve articulatietraining, gekoppeld aan het oefenen van een goede houding en ademhaling, het spreken en presenteren snel verbeteren. Een goede uitspraak beÔnvloedt het lesgeven en het presenteren positief.

Spraakstoornissen

In mijn logopedische praktijk behandel ik verschillende spraakstoornissen van volwassenen. Ik onderzoek waar de problemen liggen en stel een behandelplan op. Het kunnen heel verschillende vragen zijn waarvoor een oplossing wordt gezocht.

Slissen

Slissen of lispelen is bijvoorbeeld een spraakstoornis waarbij de s of andere klanken verkeerd worden uitgesproken. Vaak wordt hierbij de tong tussen de tanden gestoken. Slissen ontstaat meestal op jonge leeftijd tijdens de spraakontwikkeling, maar kan op alle leeftijden voorkomen. De behandeling bij slissen is een op de afwijkende klanken gerichte articulatietraining. Vervolgens moet de cliŽnt systematisch oefenen om de juiste uitspraak te leren toepassen.

Dan zijn er spraakstoornissen als broddelen en stotteren die de verstaanbaarheid en communicatie in ernstiger mate dan slissen kunnen belemmeren.

foto spraak

Broddelen

Broddelen is een spraakstoornis waarbij geen sprake is van vloeiend spreken. Er wordt gesproken met een slappe uitspraak en een te hoog spreektempo. Opvallend zijn woord- en klankherhalingen en het gebruik van stopwoordjes in zinnen. Er zijn problemen met formuleringen en er komen veel onduidelijkheden voor. Iemand die broddelt, weet vaak zelf niet wat er mis is met zijn spraak. Bij de behandeling van broddelen vind ik het heel belangrijk om de cliŽnt zich bewust te laten worden van zijn broddelsymptomen. Veel oefenen en zo snel mogelijk haalbare verbeteringen toepassen in het dagelijks leven zijn daarna het meest effectief. Vooral omdat luisteraars positief zullen gaan reageren, wordt de motivatie om het echt aan te pakken groter.

Stotteren

Stotteren is ook een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de gesproken woorden verstoord is. Bij stotteren worden klanken of lettergrepen herhaald, verlengd of geblokkeerd en onder grote spanning uitgesproken, soms met verstoring van de ademhaling of bewegingen in het gezicht. Stotteren gaat vaak gepaard met het omzeilen van bepaalde woorden of klanken en het vermijden van spreeksituaties. Stottergedrag is vaak gekoppeld aan weinig zelfvertrouwen en angst om te spreken. Iemand die stottert is zich daar meestal zeer van bewust. Stotteren heeft vergaande effecten op prestaties, beroepskeuze of loopbaan. De therapie van stotteren die ik toepas is veelzijdig en geÔntegreerd in de dagelijkse situaties. Hulp van de omgeving van de stotteraar is bij stottertherapie beslist nodig.

vraag of opmerking

nvlf
kwaliteitsregister paramedici