miaverhagen 2

Achtergrond Mia Verhagen

Mia Verhagen heeft een zeer veelzijdige opleiding genoten. Ze is een ervaren docent en kent de problemen van mensen met een spreekberoep.

Mia startte als lerares in het basisonderwijs, waarna ze de studie logopedie en foniatrie volgde, met een uitbreiding voor stotter- en stemtherapie. Ze studeerde ook Nederlandse taal- en letterkunde om daarin te gaan lesgeven in het voortgezet onderwijs. In 2007 is ze afgestudeerd in algemene cultuurwetenschappen. Naast zangles volgde ze recent diverse nascholingen logopedie, onder meer stemtherapie bij beroepssprekers, theaterlogopedie en directe toegankelijkheid logopedie (DTL).

foto mia verhagen

Ervaring

Mia Verhagen heeft 42 jaar ervaring en expertise opgebouwd in het onderwijsveld: eerst in het basisonderwijs, daarna als logopediste op de pabo en in het speciaal onderwijs, en vervolgens 34 jaar als docent en schoolleider aan de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (vmbo/ havo/vwo). Ze heeft veel leerlingen en (aanstaande) docenten begeleid en opgeleid, op maat, persoonlijk en creatief. Zij heeft gewerkt met veel plezier in het lesgeven, met hart voor onderwijs, steeds gericht op de professionalisering van de docent. Energie en enthousiasme voor het vak logopedie, deden haar in 2011 besluiten deze professie weer op te pakken. Ze geeft de laatste jaren ook spraak- en taaltraining aan buitenlandse studenten.

Sinds 2012 begeleidt Mia namens de beroepsorganisatie NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) een Kwaliteitskring van 15 vrijgevestigde logopedisten in Amsterdam.

Mia heeft ook verschillende bestuurlijke functies bekleed in het onderwijsveld. Ze was lid van het Algemeen Bestuur van de Vereniging voor Management in het voortgezet onderwijs (VVO) en secretaris van de VSO, Vereniging voor Schoolleiders in het openbaar en algemeen bijzonder onderwijs en lid van de Raad van Advies van domein O&O van de Hogeschool van Amsterdam.

Mia houdt verder van muziek, theater, literatuur, talen, beeldende kunst en Argentijnse tango.

Haar aanpak in de logopedie is professioneel, integraal, creatief, communicatief en cliŽntgericht.

vraag of opmerking

nvlf
kwaliteitsregister paramedici
dtl proof, directe toegangkelijkheid logopedie