miaverhagen 3

Logopedie voor wie?

De praktijk is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met een spreekberoep, in het bijzonder docenten.

Logopedie voor mensen met een spreekberoep

• Mensen met een spreekberoep onder meer docenten en leidinggevenden, die de hele dag moeten spreken en vaak presentaties geven.
• Studenten van de pabo en studenten van de lerarenopleiding die problemen ervaren met stem en spraak bij het lesgeven en presenteren.
• Toneelspelers (ook studenten) die met veel geluid en expressie moeten toneelspelen.
• Andere beroepssprekers met behoefte aan advies en/of training van stem en spraak

Logopedie voor docenten en aankomende docenten

Het aanbod voor docenten en studenten aan de lerarenopleidingen wil ik speciaal benadrukken. Ik heb in de lespraktijk gezien hoe groot het effect is van stem en spraak in het beroep van docent. Door spanning en lawaai kunnen docenten bijvoorbeeld hoger en luider spreken dan verantwoord is. Docenten voelen soms dat hun problemen met stem en spraak het lesgeven en juist het ‘orde houden’ negatief beïnvloeden. Een heldere, expressieve stem en een duidelijke en juiste uitspraak vergroten het zelfvertrouwen van de docent. Een goede presentatie heeft een positief effect op het klassenmanagement. Het is bijvoorbeeld bekend dat leerlingen veel minder presteren als ze les hebben van een hese docent. Voor hem/haar is naast een logopedische behandeling training in de lessituatie belangrijk.

Studenten van de lerarenopleiding en pabo worden aan het begin van hun opleiding over het algemeen gescreend op stem en spraak, maar in de meeste gevallen ontbreekt het aan een degelijk vervolg. Ze krijgen wel informatie over logopedie voor zichzelf en voor hun toekomstige leerlingen, maar aan praktische oefening ontbreekt het meestal. Pas in hun stage of als beginnende docent ontdekken zij dan dat er problemen zijn met hun stem. Een docent heeft ook de taak om het spreken en de taal van kinderen/leerlingen te observeren en hen indien nodig door te verwijzen.

foto logopedie voor wie

De praktijk is dus gericht op:

• Docenten of studenten die hun stemgebruik en stemexpressie willen optimaliseren
• Docenten die stemklachten hebben en keelpijn hebben of vermoeid zijn van het spreken aan het eind van de dag
• Gymdocenten die problemen hebben met groot geluid produceren in de gymzaal
• Docenten of studenten die onduidelijk spreken of een spraakstoornis hebben, zoals slissen of broddelen
• Docenten en studenten die training van de uitspraak, woordenschat en zinsbouw van de Nederlandse taal nodig hebben vanwege meertaligheid
• Docenten die beperkt worden in hun lesgeven door stem- en uitspraakproblemen
• Docenten die presentaties houden lastig vinden en beter willen leren presenteren

vraag of opmerking

nvlf
kwaliteitsregister paramedici