miaverhagen 4

Kosten

Veel logopedische behandelingen worden door de zorgverzekeraars (deels) vergoed, maar deze hanteren verschillende regels en tarieven. Ik bied onder meer behandelingen en training op maat die niet worden gedekt door de zorgverzekering. Soms kunnen die wel worden vergoed door de werkgever.

Logopedie en zorgverzekering

Logopediepraktijk Mia Verhagen heeft geen contracten met de zorgverzekeraars.

Wat betekent dit in de praktijk? U ontvangt een factuur voor de behandeling met het verzoek deze binnen 14 dagen te voldoen.

mia's desk

Offerte op maat

Een offerte voor behandeling of training op maat wordt op aanvraag verstrekt. In het intakegesprek worden de specifieke wensen van de de cliėnt besproken.

Scholingsbudget

Logopedische trainingen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed kunnen wel onder een scholingsbudget van uw werkgever vallen. Voorbeelden zijn taaltraining bij Nederlands als tweede of derde taal of coaching van spreken in de klas. U kunt voor deze professionalisering een verzoek indienen bij uw werkgever. Scholen en andere werkgevers beschikken over een scholingsbudget voor individuele en gezamenlijke scholing. Ook een workshop “Goed spreken“ op een studiedag valt onder het scholingsbudget.

Klachtenregeling

Als lid van de NVLF ben ik aangesloten bij de Landelijke Commissie Klachtenregeling eerste lijn. Tevens kan een klacht behandeld worden door het College van Toezicht op naleving van de Beroepscode voor Logopedisten.

vraag of opmerking

nvlf
kwaliteitsregister paramedici