miaverhagen 1

Logopediepraktijk Mia Verhagen (gesloten)

Logopedie Abcoude

Mijn naam is Mia Verhagen, ik ben werkzaam als logopediste in Abcoude voor begeleiding en behandeling van stem- en spraakproblemen van volwassenen. Ik bied ook workshops aan voor scholen en coaching voor docenten in praktijksituaties. Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedie richt zich op communicatie in al haar facetten.

Stem

Ik geef als logopediste stemadvies en stemtherapie, bijvoorbeeld bij een schorre en hese stem of wanneer uw stem eentonig of zwak klinkt. Soms ontstaan deze stemproblemen door uw beroep waarin u uw stem veel moet gebruiken. Preventie van heesheid of andere stemklachten is een belangrijk aandachtspunt in de behandeling. Wanneer u met meer expressie in uw stem wilt spreken en wilt werken aan een duidelijke en prettige presentatie krijgt u een advies op maat.

foto home

Spraak

Onduidelijke articulatie en spraakproblemen zoals slissen en broddelen leiden tot slechte verstaanbaarheid. Een doelgerichte behandeling zal de communicatie in spreeksituaties snel kunnen verbeteren. Een spraakstoornis als stotteren, die het vloeiend spreken belemmert, vergt een langdurige aanpak.

Nederlandse taal

Wanneer de Nederlandse taal uw tweede, misschien wel derde taal is en het nodig is uitspraak, woordkeuze en zinsbouw verder te oefenen, kan ik u, als bevoegd docent Nederlands goed helpen.

Mijn speciale aanbod voor scholen is:

- individuele training en coaching on the job voor docenten, ook gericht op klassenmanagement
- workshops voor kleine groepjes docenten op locatie, op maat, gericht op stem, spreken, taal en expressie en ook op het signaleren van spraakproblemen van leerlingen
- begeleiding bij toneelstukken en presentaties

Logopedie voor wie

Ik bied logopedie voor docenten en studenten, maar ook voor andere beroepssprekers met behoefte aan advies of training van stem en spraak.

Logopediepraktijk Mia Verhagen

vraag of opmerking

___________________
Artikelen / Nieuws: ___________________

Goed lesgeven is goed spreken
(Opent pdf in nieuw venster)
Artikel in het Onderwijstijdschrift ' Van 12 - 18' december 2012

------------

Goed leraarschap
(Opent pdf in nieuw venster)

Artikel in de nieuwsbrief over Onderwijsvernieuwing van maart 2011 van de VFS (Vereniging voor Funderend Onderwijs in Schoolgemeenschappen)

------------

Foto's Website: Jacqueline ten Have

------------

Fotos conferentie

Foto's Conferentie 'Een goede leraar worden, zijn en blijven' 12 oktober 2010

------------
nvlf
kwaliteitsregister paramedici